MIT:n käytön uusi rajoitus poishuuhdeltavassa kosmetiikassa voimaan

Teknokemian Yhdistys (info a teknokemia.fi), 23.1.2018

Kosmetiikan säilöntäaine MIT:n (INCI: Methylisothiazolinone) käyttö on sallittu ainoastaan poishuuhdeltavissa kosmetiikkavalmisteissa. Sitä ei saa käyttää iholle jätettävässä kosmetiikassa. Euroopan komissio antoi vuonna 2017 asetuksen (1224/2017/EU), jolla aineen sallittua maksimipitoisuutta poishuuhdeltavassa kosmetiikassa lasketaan 0,01 %:sta 0,0015 %:iin. Uusi rajoitus tulee voimaan 27.1.2018. 

27.1.2018 jälkeen markkinoille ei saa enää saattaa poishuuhdeltavia kosmetiikkavalmisteita, joissa MIT:n pitoisuus on yli 0,0015 %:a. Sen sijaan kaupan hyllyillä saa 27.4. asti olla tuotteita, joiden MIT-pitoisuus on maksimissaan 0,01 %:a. Mutta 27.4. jälkeen kuluttajillekaan ei saa enää myydä poishuuhdeltavia kosmetiikkatuotteita, joissa on enemmän kuin 0,0015 %:a MIT:tä. 

Nestemäiset tuotteet

Takaisin