Työturvallisuuskeskuksen uusi opas Työsuojelu hiusalalla

(info a teknokemia.fi), 4.10.2017

Työturvallisuuskeskus on julkaissut uuden oppaan Työsuojelu hiusalalla. Oppaan tarkoituksena on edistää hiusalalla toimivien työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Opas sisältää perustietoa ja käytännönläheisiä vinkkejä niin työ- kuin asiakasturvallisuuden edistämiseen.

Alan työturvallisuusmääräysten, työympäristötekijöiden ja riskien hallinta ovat perusta turvalliselle, sujuvalle työlle. Työturvallisuusosaaminen on osa ammattitaitoa ja työhyvinvointia. Parantamalla työympäristöä ja työoloja ehkäistään ja vähennetään työperäisiä sairauksia ja työtapaturmia sekä niiden aiheuttamia kustannuksia. Opas on tarkoitettu hiusalan työntekijöille, työnantajille, ammatinharjoittajille, työterveyden ja turvallisuuden asiantuntijoille sekä opettajille ja oppilaille.  

Teknokemian Yhdistys sai olla mukana työryhmässä vaikuttamassa oppaan kemikaaleja ja kosmetiikkaa koskevaan osuuteen. Osuus vastaa pitkälle TY:n oman Kampaamojen turvallisuusoppaan tietoja, mutta kokonaisuudessaan opas on laajempi ja käsittelee työsuojelua monelta eri näkökulmalta. Toistaiseksi opas on saatavilla vain Työturvallisuuskeskuksen verkkokaupasta, myöhemmin myös sähköisenä versiona heidän sivuiltaan. Kannattaa ottaa opas aktiiviseen käyttöön kampaamoissa!

Lisätietoja
Päivi Rauramo, asiantuntija TtM
Työturvallisuuskeskus TTK
p. 040 547 0908
paivi.rauramo (at) ttk.fi
www.ttk.fiTakaisin