Hiusväriaineiden turvallisuuden arvioi teollisuudesta riippumaton Euroopan komission tiedekomitea SCCS

(info a teknokemia.fi), 10.3.2017

17.3.2017 hyväksyttävän suomalaisen väitöstutkimuksen[1] mukaan hormonaalinen ehkäisy ja hiusvärien käyttö voivat vaikuttaa rintasyövän riskiin. Ymmärrämme, että hiusväreihin liittyvä väite huolestuttaa. Kosmetiikka, ml. hiusvärit, ei kuitenkaan saa aiheuttaa kuluttajalle terveysriskiä. 

Tutkimuksessa väitetään, että tällä hetkellä teollisuus valvoo tuotteidensa turvallisuutta itse ja että teollisuudesta riippumattomalle riskinarvioinnille olisi tarvetta. Euroopassa hiusväriaineiden turvallisuuden arvioinnista vastaa teollisuudesta riippumaton komission tiedekomitea SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety). SCCS on selvittänyt viime vuosina kaikkien käytössä olevien hiusväriaineiden turvallisuuden ja niitä säädellään Euroopan kosmetiikka-asetuksella (1223/2009/EY). Hiusvärivalmisteissa on sallittua käyttää ainoastaan turvalliseksi todettuja hiusväriaineita[2].

Lisäksi kaikille kosmetiikkatuotteille tehdään riskiin perustuva turvallisuuden arviointi, missä huomioidaan mm. tuotteen koostumus, käyttötavat ja -määrä. Arvioinnit on tehtävä komission tiedekomitean ohjeistusta noudattaen ja niiden on oltava viranomaisten saatavilla. Turvallisuuden arvioinnin saa suorittaa vain siihen pätevöitynyt henkilö. 

Kosmetiikan turvallisuuden arviointi 

  • Kaikkia Suomessa myytäviä kosmetiikkatuotteita, ml. hiusvärituotteita, säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella, jonka tärkein tavoite on kuluttajaturvallisuus.
  • Lainsäädäntö määrää, mitä aineita saa ja ei saa käyttää kosmetiikassa mukaan lukien hiusvärituotteissa. Lainsäädännössä on määritelty hiusväriaineille sallitut pitoisuudet sekä niitä sisältäville tuotteille vaadittavat turvallisen käytön ohjeet.
  • Euroopan komission riippumaton tiedekomitea SCCS ohjeistaa komissiota yksittäisten käytössä olevien raaka-aineiden ml. hiusväriaineiden turvallisuudesta.
  • SCCS on arvioinut viime vuosina kaikkien EU:ssa sallittujen hiusväriaineiden turvallisuuden.
  • Valmiille tuotteille tulee tehdä lainsäädännön mukainen turvallisuuden arviointi, jonka saa tehdä ainoastaan siihen tieteellisesti pätevä henkilö. Pätevyys on määritelty kosmetiikka-asetuksessa.
  • Hiusväriaineet ovat eniten tutkittuja kosmetiikan raaka-aineita. Hiusvärituotteiden valmistajat tietävät lainsäädännön heille asettamat vastuut.  


Lue lisää:[1] LIFESTYLE FACTORS AND BREAST CANCER. Sanna Heikkinen. ACADEMIC DISSERTATION To be presented by permission of the Medical Faculty of the University of Helsinki for public examination in the University Main Building, Room 13, on 17 March 2017 at 12 noon. IN FINLAND
[2]
Hiusvärit ovat laaja tuoteryhmä ja tuotteiden koostumus ja niissä käytetyt väriaineet vaihtelevat. Hiusväreistä ei tulisi puhua yhtenä ryhmänä tuotteita.Takaisin