Kesäkuussa 2017 kemikaalien merkinnät oltava CLP-asetuksen mukaisia

Teknokemian Yhdistys ry (info a teknokemia.fi), 15.2.2017

Kesäkuun alusta 2015 lähtien pesu- ja puhdistusaineet sekä aerosolit, kuten hiuskiinteet, on pitänyt luokitella, pakata ja merkitä CLP -asetuksen mukaisesti. Ennen tätä määräaikaa valmistetut tai EU:hun maahantuodut markkinoille saatetut väistyvän lainsäädännön mukaiset tuotteet saavat olla markkinoilla jakeluketjussa kesäkuun 2017 alkuun asti. Nyt tämä siirtymäaika päättyy ja 1.6.2017 lähtien jakeluketjussa saa olla ainoastaan CLP:n mukaisesti luokiteltuja ja merkittyjä kemikaaleja (koskee myös kosmetiikan aerosoleja). 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 1.6.2017 lähtien jakeluketjussa saa olla vain uusin merkinnöin varustettuja kemikaaleja ja aerosoleja ja jakeluketjusta on poistettava vanhoilla merkinnöillä varustetut tuotteet. Kemikaaleja ja aerosoleja, joissa on vanhat merkinnät, ei 1.6.2017 lähtien saa enää myydä kuluttajille tai ammattikäyttäjille. Kosmetiikan osalta uusi merkintävaatimus koskee vain aerosoleja. Muut syttyvät kosmetiikkatuotteet kuin aerosolit yritys voi merkitä haluamallaan tavalla joko sanallisesti tai symbolilla

Uudet varoitusmerkinnät
Oheisessa kuvassa on sekä vanhat oranssipohjaiset varoitusmerkit että uudet punareunaiset valkoiset merkit. 1.6. lähtien ei saa enää siis myydä kemikaaleja ja aerosoleja, joissa on oranssit varoitusmerkinnät. 

varoitusmerkit pieni

Takaisin