Kosmetiikan ainesosat

Kosmetiikan ainesosia säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella. Kosmetiikassa saa käyttää vain sellaisia aineita, joiden käyttö kosmetiikassa on turvallista.

Kosmetiikkatuotteissa kielletyt aineet on lueteltu kosmetiikka-asetuksen liitteessä II. Myös sellaisten aineiden käyttäminen kosmetiikassa on lähtökohtaisesti kielletty, jotka on luokiteltu EU:n CLP-asetuksessa (1272/2008/EY) syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi (CMR-aineet).

Lisäksi kosmetiikka-asetuksen liitteessä III (rajoituksin sallitut aineet) määritellään tietyille aineille pitoisuusrajoituksia ja sallitut käyttökohteet. Asetuksen muissa liitteissä on lueteltu kosmetiikassa sallitut väriaineet, säilöntäaineet ja UV-suojat sallittuine pitoisuuksineen.

Euroopan komission riippumaton tiedekomitea SCCS vastaa asetuksen liitteissä lueteltujen aineiden turvallisuusarviointien tekemisestä. Ainesosien säätely perustuu tiedekomitean tekemiin arviointeihin.

EY:n kosmetiikka-asetus (1223/2009)
CLP-asetus (1272/2008/EY)
Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS)

Avainsanat CMR-aineet, Kosmetiikka-asetus