Eläinkoekiellot koskevat kaikkea Euroopassa myytävää kosmetiikkaa

Kosmetiikan eläinkoekiellot tulivat EU:ssa voimaan asteittain vuodesta 2004 alkaen. Keväällä 2013 päättyi viimeinen eläinkoekieltojen siirtymäaika, ja nyt sekä valmiiden tuotteiden että ainesosien testaaminen eläimillä on kokonaan kielletty.

Valmiiden kosmetiikkatuotteiden testaaminen eläinkokeilla on ollut EU:ssa kiellettyä vuodesta 2004 lähtien. Käytännössä valmiiden tuotteiden testaaminen eläinkokeilla lopetettiin jo paljon ennen kiellon voimaan tuloa.

Kosmetiikan ainesosien eläinkokeet kiellettiin EU:ssa kokonaan 2009 (testauskielto). Tämän jälkeen ei EU-alueella ole saanut myöskään markkinoida sellaisia tuotteita, joiden ainesosia on testattu eläinkokeilla kiellon voimaan tulon jälkeen (markkinointikielto).

Markkinointikiellon osalta EU asetti pidemmän siirtymäajan kaikkein monimutkaisimmille testityypeille: toistuvan annostelun myrkyllisyys, mukaan lukien ihoärsytys ja karsinogeenisuus, lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset ja toksikokinetiikka. Siirtymäaika päättyi 11.3.2013.

Kosmetiikan eläinkoekielto tuli täydelliseksi 11.3.2013. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei EU:ssa saa myydä kosmetiikkavalmisteita, joille on tehty kieltojen jälkeen eläinkokeita. Kiellot koskevat sekä valmiita tuotteita että kosmetiikan ainesosia.

Euroopan kosmetiikkateollisuus on vuosia panostanut eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen. Tavoitteena on saada kosmetiikan eläinkokeet loppumaan maailmanlaajuisesti. Kosmetiikkateollisuus on vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisen edelläkävijä ja on jo saavuttanut tuloksia, joista hyötyvät monet muutkin teollisuuden alat.

Lisää eläinkokeista ja vaihtoehtoisten testimenetelmien kehittämisestä:
Euroopan komissio: Ban on Animal Testing
Cosmetics Europe: Alternative methods