Kosmetiikan lainsäädäntö

Kosmetiikkaa säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella (1223/2009/EY). Se on sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Kosmetiikkalainsäädäntö edellyttää, että tuotteet ovat turvallisia normaalissa ja kohtuudella ennakoitavassa käytössä. 

EU:n kosmetiikka-asetuksen lisäksi kosmetiikkaa koskevat eräät muut säädökset. Kosmetiikan valvonnasta ja pakkausmerkintöjen ja Suomessa säilytettävien tuotetietojen kielivaatimuksesta säädellään kansallisella lailla kosmeettisista valmisteista (492/2013). Kosmetiikkaa koskee myös soveltuvin osin esim. aerosolilainsäädäntö. Kosmetiikan sisältämien ainesosien ympäristövaikutuksia säädellään puolestaan EU:n kemikaaliasetuksella REACH:lla (1907/2006/EY).

Lisätietoa kosmetiikka-asetuksesta ja -lainsäädännöstä:
EY:n kosmetiikka-asetus (1223/2009)
Euroopan komission kosmetiikkasivut
Laki kosmeettisista valmisteista
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kosmetiikkalainsäädäntö määrää:

  • kosmetiikan turvallisuudesta yleensä: kosmetiikka ei saa aiheuttaa haittaa ihmisen terveydelle tavallisessa tai kohtuudella ennakoitavassa käytössä
  • tuotteisiin käytettävistä ainesosista: kielletyt aineet, rajoituksin sallitut aineet, sallitut väriaineet, säilöntä-aineet ja UV-suoja-aineet
  • pakkausmerkinnöistä
  • eläinkoekielloista
  • kosmetiikan valmistajan velvollisuuksista
  • viranomaisten toiminnasta.