Kysymyksiä ja vastauksia parabeeneistä

Parabeenit, joita käytetään kosmetiikan säilöntäaineina, ovat herättäneet keskustelua puolesta ja vastaan. Kosmetiikassa käytetyt parabeenit ovat turvallisia raaka-aineita ja niiden avulla pystytään estämään mahdollisia pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Mitä parabeenit ovat ja mihin niitä tarvitaan?

Parabeenit ovat yleisiä säilöntäaineita monissa kuluttajatuotteissa, esimerkiksi elintarvikkeissa, lääkkeissä sekä kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa. Niitä käytetään paljon, koska ne ovat tehokkaita säilöntäaineita ja koska niiden riski aiheuttaa allergisia reaktioita on erittäin pieni. Säilöntäaineina parabeenit tehoavat laajasti pilaantumista aiheuttaviin mikrobeihin: ne torjuvat hyvin sekä homeita, hiivoja että bakteereja. Kemiallisesti parabeenit ovat orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat parahydroksibentsoehapon estereitä.

Käsivoide

Miksi kosmetiikassa tarvitaan säilöntäaineita?

Säilöntäaineita tarvitaan, koska kosmetiikkatuotteet tarjoavat hyvän kasvualustan mikrobeille ja pilaantuvat helposti. Pilaantunut tuote voi aiheuttaa terveysongelman tai ihoärsytysvaaran. Siksi säilöntäaineet ovat erityisen tarpeellisia kuluttajien suojelemiseksi pilaantumisen aiheuttamilta todellisilta ongelmilta. Parabeeneillä on siis tärkeä tehtävä tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamisessa.

Miten kauan parabeenejä on käytetty?

Parabeenejä on käytetty monissa eri käyttötarkoituksissa turvallisesti jo pitkään aina 1920-luvulta lähtien.

Mitä parabeenejä käytetään kosmetiikan säilöntäaineena?

Kosmetiikassa käytetään metyyli-, etyyli-, butyyli- ja propyyliparabeenejä. Niitä käytetään usein seoksina. Seosten käyttäminen mahdollistaa alhaisempien pitoisuuksien käyttämisen tehden niistä samaan aikaan tehokkaampia.

Ovatko parabeenit haitallisia terveydelle?

Kuten todettu aiemmin kosmetiikkaa säädellään tiukalla lainsäädännöllä, jonka perusta on tuotteiden turvallisuus. Valitettavasti markkinoilla liikkuu paljon väärää tietoa parabeeneistä ja niiden vaikutuksista ihmisten terveyteen. Niiden ei ole todettu aiheuttavan terveysriskiä ihmisille ja ne ovat yleisesti hyvin siedettyjä. Esimerkiksi allergisoitumisriski niille on hyvin pieni. Kosmetiikassa käytettävät parabeenit eivät siis aiheuta terveysriskiä ihmisille ja ne ovat turvallisimpia markkinoilla olevia kosmetiikan säilöntäaineita.

Mistä tietää, sisältääkö jokin tuote parabeenejä?

Kosmetiikkatuotteiden pakkausmerkinnöissä pitää olla tuotteen ainesosaluettelo, jossa luetellaan kaikki tuotteen sisältämät ainesosat. Tuotteiden sisältämät ainesosat merkitään tuotteisiin kansainvälisillä ainesosanimillä, joten kuluttajien on helppo tunnistaa ainesosat tuotteista. Parabeenit merkitään sanoilla: methylparaben, ethylparaben, butylparaben ja propylparaben jne.

Avainsanat Parabeenit (Parabens), Säilöntäaineet (kosmetiikassa)

Mitä laki sanoo parabeeneistä?

Kosmetiikkaa säädellään tiukalla tuoteturvallisuuslainsäädännöllä, EU:n kosmetiikka-asetuksella (1223/2009/EY). Se on sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Koko kosmetiikkalainsäädännön kulmakivi on, että tuotteiden on oltava turvallisia. Lainsäädäntö määrittelee, mitä ainesosia kosmetiikassa saa käyttää ja miten suurina pitoisuuksina. Kosmetiikassa käytetään vain lainsäädännössä listattuja hyväksyttyjä säilöntäaineita, joihin parabeenit kuuluvat.

Kuluttajien turvallisuuden takaamiseksi muun muassa hyväksyttyjen säilöntäaineiden listaa päivitetään jatkuvasti. Parabeenit ovat ryhmä aineita, ja jos jonkin parabeenin turvallisuus herättää kysymyksiä, teollisuudesta riippumaton Euroopan komission riippumaton tiedekomitea SCCS ottaa ainesosan uudelleen arvioitavaksi. Kuluttajat voivat luottaa siihen, että kaikki sallitut säilöntäaineet ja muut kosmetiikan ainesosat on nykytiedon valossa todettu turvallisiksi.
Kosmetiikan turvallisuus ja lainsäädäntö
SCCS:n mielipiteet

Kannattaa tutustua Cosmetics Infon informativiiseen koosteeseen kosmetiikan parabeeneista: The importance of preservatives -> What are parabens?