Mikromuovihelmien käyttö kosmetiikassa vähentyi 97,6 %:a vuosina 2012-2017

26.9.2019

Cosmetics Europen teettämän selvityksen mukaan kosmetiikan mikromuovihelmien käyttö pesevissä ja kuorivissa poishuuhdeltavissa kosmetiikkatuotteissa vähentyi 97,6 %:a vuosien 2012-2017 välisenä aikana. 

Cosmetics Europe antoi vuonna 2015 kosmetiikkateollisuudelle suosituksen luopua kosmetiikan mikromuovihelmien käytöstä poishuuhdeltavissa kuorivissa ja pesevissä tuotteissa vuoteen 2020 mennessä. Mikromuovihelmien käyttö vähentyi vuosina 2012-2017 97,6 %:a. Cosmetics Europen johtaja John Chaven mukaan tämä osoittaa vapaaehtoisten toimien merkityksen. 

- 97,6 %:n lasku tarkoittaa, että 4250 tonnia mikromuovihelmiä on korvattu tai poistettu kosmetiikkatuotteista. Teollisuus on tarttunut alan omaan suositukseen ja tavoitteena on, että vuoteen 2020 mikromuovihelmien käyttö on loppunut kokonaan. Käytännössä korvaaminen on vaatinut mittavia ponnisteluja tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, koska tuotteita on pitänyt formuloida uudelleen. Teollisuus on sitoutunut luopumaan mikromuovihelmien käytöstä kokonaan ja tämä tulos osoittaa, että 2020 määräaika on mahdollinen, toteaa Cosmetics Europen puheenjohtaja Loïc Armand.  

Vesiympäristön suojeleminen on tärkeää kosmetiikkateollisuudelle, minkä vuoksi Cosmetics Europe antoi suosituksensa luopua kosmetiikan mikromuovihelmistä vuoteen 2020 mennessä. Suositus annettiin siitä huolimatta, että kosmetiikan osuus vesistöjen mikromuoviroskasta on eri lähteiden mukaan vain 0,1 - 1,5 %:a. Nyt saavutetun käytön vähentymisen myötä kosmetiikan osuus vesistöjen mikromuovimäärästä vähenee entisestään. 

Cosmetics Europen suositus 

Cosmetics Europe antoi vuonna 2015 kosmetiikkateollisuudelle suosituksen luopua kosmetiikan mikromuovien käytöstä vuoteen 2020 mennessä, koska nämä raaka-aineet ovat aiheuttaneet yleistä huolta osana vesiympäristön roskaantumista ja koska vaihtoehtoisia raaka-aineita on saatavilla. Mikromuovit (mikromuovihelmet) ovat tarkoituksella tuotteeseen lisättyjä, 5 mm tai pienempiä, veteen liukenemattomia, kiinteitä muovipartikkeleja, joita käytetään kuorivissa tai pesevissä poispestävissä kosmetiikkavalmisteissa ja jotka eivät ole biohajoavia vesiympäristössä. 

Cosmetics Europe seuraa jatkuvasti vuonna 2015 annetun suosituksen tehokkuutta. Mikromuovihelmien käyttö oli vähentynyt 82 %:a vuosien 2012-2015 aikana ja vuoden 2017 loppuun mennessä määrä oli vähentynyt jo 97,6 %:a. Tavoitteena on, ettei mikromuovihelmiä käytetä poishuuhdeltavassa kosmetiikassa enää 2020 jälkeen.

Lisää kosmetiikan mikromuoveista:

Cosmetics Europe

Ainesosalista ei kerro, sisältääkö tuote muoveja

Kosmetiikassa käytetään polymeerisiä raaka-aineita eri olomuodoissa. Ne voivat olla synteettisiä tai luonnosta peräisin. Samaa polymeeriä voidaan käyttää yhdessä tuotteessa nesteenä ja toisessa kiinteänä aineena. Suurin osa kosmetiikan polymeereistä ei ole muoveja, vaan ne ovat tuotteessa nesteenä. Jotta polymeeri olisi muovi, sen pitäisi olla paitsi kiinteä, myös muokattavissa lämmön ja paineen avulla.  

Kaikki muovit ovat siis polymeerejä, mutta kaikki polymeerit eivät ole muoveja.