Miten luonnonkosmetiikka eroaa "tavallisesta" kosmetiikasta?

Luonnonkosmetiikalla tarkoitetaan kosmetiikan tuotteita, joiden valmistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota ainesosien luonnolliseen alkuperään sekä siihen, miten tuotteen elinkaari vaikuttaa ihmiseen ja ympäristöön. Synteettisten, eli ihmisen valmistamien ainesosien sijaan luonnonkosmetiikassa käytetään luonnosta peräisin olevia raaka-aineita.

Myös niin kutsuttu "tavallinen" kosmetiikka sisältää luonnosta saatavia raaka-aineita. Itse asiassa suurin osa kosmetiikan tuotteista sisältääkin yhdistelmän sekä synteettisiä että luonnosta peräisin olevia raaka-aineita.

Markkinoilla on saatavilla jokaisen kuluttajan toiveisiin sopivia kosmetiikkatuotteita, joiden koostumus vaihtelee täysin synteettisestä täysin luonnonmukaiseen. Tuotteen koostumuksen lisäksi ostoksen valintakriteerejä voivat olla esimerkiksi hinta, iho- tai hiustyyppi, tuotemerkki tai ostopaikka.

Luonnonkosmetiikka_artikkeli_kuvitus

Synteettiset ja luonnon raaka-aineet

Eräitä raaka-aineita on saatavilla luonnossa, toiset raaka-aineet on kehitetty laboratorio-oloissa ja tiettyjä raaka-aineita taas käytetään sekä luonnosta peräisin olevassa että synteettisessä muodossa.

Esimerkiksi kahden tuoksumolekyylin rakenne voi olla samanlainen, mutta toinen on peräisin suoraan luonnosta ja toinen taas on synteettisesti valmistettu. Kun luonnon molekyylin rakenne on opittu toistamaan laboratoriossa, on sitä mahdollista valmistaa ilman, että kerätään tuoksua suoraan luonnosta. Kosmetiikan ainesosat ovat aina kemiallisia aineita, oli kyseessä sitten synteettinen tai luonnon raaka-aine.

Miksei kaikkia mahdollisia ainesosia korvata luonnosta peräisin olevilla vaihtoehdoilla?

Mikäli kaikki kosmetiikan valmistukseen käytetyt synteettiset aineet haluttaisiin korvata luonnon raaka-aineilla, ei luonnon raaka-aineita riittäisi käyttöön kestävällä tavalla. Osa raaka-aineista saadaan myös puhtaammiksi synteettisillä menetelmillä, mikä on yksi syy siihen, ettei synteettisiä aineita haluta aina korvata vastaavilla luonnon raaka-aineilla. Ainesosien käyttö on myös kustannuskysymys: luonnon raaka-aineiden kerääminen on hidasta ja niiden käsittely kallista. Luonnon raaka-aineet eivät myöskään ole turvallisuuden tae, mikä on yleinen uskomus, vaan kaikkien kosmetiikan raaka-aineiden, alkuperästä riippumatta, tulee olla turvallisia.

Samat turvallisuusvaatimukset koskevat kaikkea kosmetiikkaa

Kosmetiikkalainsäädännön näkökulmasta sekä luonnosta saatavien että synteettisten raaka-aineiden tulee olla kuluttajalle turvallisia ja täyttää myös tietyt ympäristövaatimukset.

Kaikkien valmiiden kosmetiikkatuotteiden turvallisuus on EU-lainsäädännön mukaan varmistettava kattavalla turvallisuusarvioinnilla. Lisäksi kaikkea kosmetiikkaa koskevat samat pakkausmerkintä-, valmistustapa-, valvonta- ja mainontasäädökset.

Minkälainen kosmetiikka on turvallista herkälle tai allergiselle?

Kosmetiikan ainesosille voi olla allerginen, oli kyse sitten synteettisistä tai luonnosta peräisin olevista ainesosista. Allergisuus tai herkistyminen on yksilöllistä, aivan kuten herkistyminen erilaisille ruoka-aineille. Suurin osa kuluttajista voi käyttää sekä luonnon- että tavallista kosmetiikkaa turvallisesti.

Yksittäisten ainesosien sopivuus tai paremmuus suhteessa toisiin riippuu kuluttajasta: mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovellu toiselle.

Ovatko luonnolliset ja kemiallisesti valmistetut ainesosat yhtä tehokkaita?

Kaikkea kosmetiikkaa ja niiden raaka-aineita koskevat sama lainsäädäntö ja vaatimukset. Ainesosien alkuperästä ei voi automaattisesti päätellä tuotteen tehokkuutta. Käytetään sitten luonnon raaka-aineita tai synteettisesti valmistettuja ainesosia, kaikkien mahdollisten tehokkuusväittämien pitää olla todistettavissa oikeiksi.

Kemiallisesti ei ole merkitystä sillä, onko jokin aine synteettisesti valmistettu vai luonnosta eristetty. Jos molemmat ovat puhtaita aineita, kyseessä on täysin sama molekyyli. Molemmat voivat siis olla yhtä tehokkaita.

Lue lisää:
Kosmetiikan turvallisuus ja lainsäädäntö
Allergiat ja kosmetiikka

Luomu- ja luonnonkosmetiikka

Luomu- ja luonnonkosmetiikka ovat eri asioita. Luomu-sanalla viitataan raaka-aineisiin, jotka on tuotettu luonnonmukaisin menetelmin.

Luonnon- ja luomukosmetiikan raaka-aineille sekä tuotteiden määrittämiselle on olemassa ISO-standardit (ISO 16128-2:2017 ja ISO 16128‑1:2016). Lisäksi on useita eri luonnon- ja luomukosmetiikan sertifikaatteja, joiden vaatimukset eroavat jonkin verran toisistaan.