Kosmetiikan ainesosaluettelo - mitä se kertoo tuotteesta?

Moni miettii, mitä kosmetiikkatuotteet sisältävät. Vastaus kysymykseen löytyy tuotteen pakkauksesta, koska kaikissa kosmetiikkatuotteissa tulee lain mukaan olla ainesosaluettelo.

Ainesosaluettelo on tuotteen ulkopakkauksessa. Sen edellä on oltava sana "ingredients". Ainesosat ilmoitetaan kansainvälisillä kosmetiikan ainesosien INCI-nimillä, mikäli tällainen nimi on olemassa. Kansainvälinen nimikkeistö auttaa tunnistamaan valmisteessa käytetyt aineet ostipa tuotteen sitten mistä päin Eurooppaa tahansa. Jos INCI-nimeä ei ole, ainesosat ilmoitetaan ainesosan erityisellä tunnisteella tai yleisellä nimellä.

Jos ainesosaluettelon ilmoittaminen valmisteen pakkauksessa on käytännön syistä mahdotonta, tiedot on ilmoitettava valmisteen mukana toimitettavassa esitteessä, etiketissä, tarrassa tai kortissa. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi pientuotteet, kuten irrallaan myytävät kylpyhelmet.

Ainesosat luetellaan suuruusjärjestyksessä

Luettelossa valmisteen ainesosat ovat painon mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Ensimmäiseksi luettelossa ilmoitetaan siis aine, jota tuotteessa on eniten. Ainesosat, joiden pitoisuus on vähemmän kuin 1 %, voidaan luetella missä tahansa järjestyksessä niiden ainesosien jälkeen, joiden pitoisuus on enemmän kuin yksi prosentti.

Väriaineet, ei hiusväriaineet, voidaan luetella missä tahansa järjestyksessä muiden ainesosien jälkeen EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaisen nimen tai colour index -numeron mukaisesti. Eri värivivahteina markkinoitavien kosmeettisten meikkivalmisteiden osalta voidaan luetella kaikki väriskaalassa käytetyt väriaineet edellyttäen, että lisätään sanat ”voi sisältää” (ruotsiksi ”kan innehålla”) tai merkki ”+/-”, tai muulla selkeällä tavalla osoitetaan, että valmiste voi sisältää yhden tai useamman luetelluista väriaineista. Väriaineilla ei tarkoiteta hiusväriaineita, eikä niitä voida ilmoittaa +/- -merkintää käyttäen, vaan ne pitää ilmoittaa ainesosalistalla omilla nimillään.

Tietyt hajusteet ilmoitetaan erikseen

Tuotteissa käytettyjen hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmät sekä niiden raaka-aineet ilmoitetaan sanalla ”parfum” tai ”aroma”. Erikseen on nimetty 25 hajusteainesosaa, jotka on todettu yleisimmin kosketusallergiaa aiheuttavaksi hajusteainesosiksi. Tällaiset, yleisiksi kosketusallergeeneiksi nimetyt hajusteaineet on merkittävä erikseen ainesosaluetteloon INCI-nimillä, mikäli lainsäädännössä määrätyt pitoisuusrajat ylittyvät. Näiden hajusteiden kohdalla sana "parfum" ei riitä. Lisätietoa tuoksuallergeeneista löydät sivulta Allergiat ja kosmetiikka sekä kosmetiikkasanastosta.

Euroopan komissiolla on tietokanta kosmetiikan ainesosista

Mikäli haluat tietoa yksittäisestä ainesosasta, sen käyttötarkoituksesta tuotteessa tai sen mahdollisista käyttörajoituksista, tutustu Euroopan komission ylläpitämään tietokantaan kosmetiikan ainesosista:
European Commission: CosIng

Lue lisää:
Allergiat ja kosmetiikka
Pakkausmerkinnät
Kosmetiikan ainesosien sääntely
Kosmetiikkasanasto
EY:n kosmetiikka-asetus (1223/2009)