Aurinkosuojatuotteiden UV-suodattimina saa käyttää vain turvallisia aineita

Vaikka auringolla on monia positiivisia vaikutuksia, kannattaa sen haitallisilta UV-säteiltä suojautua vaattein, päähinein, lasein ja pysyttelemällä poissa suorasta auringon valosta. Myös aurinkosuojatuotteet ovat tärkeä keino auringolta suojautumisessa. EU:ssa markkinoitavien aurinkosuojien pitää olla kuluttajille turvallisia, eikä niiden käyttämiseen saa liittyä terveysriskiä.

Kosmetiikan ainesosia säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella. Kaikkien kosmetiikan ainesosien on oltava kosmetiikkakäytössä turvallisia. Aineiden turvallisuus todennetaan turvallisuustestein. Euroopan komission riippumaton tiedekomitea SCCS vastaa tiettyjen aineiden, kuten UV-suodattimien, turvallisuusarvioinneista. Lainsäädäntö perustuu näihin arvioihin ja kosmetiikassa saa käyttää vain lainsäädännössä sallittuja ja turvalliseksi todettuja UV-suodattimia. Toisin sanoen muita kuin lainsäädännössä hyväksyttyjä UV-suodattimia ei saa käyttää tähän tarkoitukseen. 

Kosmetiikkatuotteiden on oltava turvallisia. Yksittäisten ainesosien lisäksi yritykset varmistavat valmiiden tuotteidensa turvallisuuden lainsäädännön edellytysten mukaisesti. Turvallisuusarviossa huomioidaan myös tuotteiden säilyvyys: tuotteiden on kestettävä turvallisina niissä ilmoitetun säilyvyysaikojen puitteissa. Arviossa huomioidaan myös raaka-aineiden mahdolliset epäpuhtaudet sekä pakkausmateriaalien vaikutus turvallisuuteen. 

Oktokryleenin turvallisuus

American Medical Journal Chemical Research in Toxicology -lehti julkaisi 8.3.2021 tutkimuksen, jonka mukaan mukaan oktokryleeni (UV-suodatin) voi hajota aurinkosuojatuotteessa ajan kuluessa bentsofenoniksi, jolla voi tutkimuksen mukaan olla haitallisia terveysvaikutuksia. 

Oktokryleeni on kosmetiikassa sallittu orgaaninen (kemiallinen) UVA-/UVB-suodatin (EU:n kosmetiikka-asetus, liite VI, aine 10). Sallittujen UV-suodattimien listalle hyväksytään vain aineita, jotka komission riippumaton tiedekomitea SCCS on todennut turvalliseksi. Viimeisin turvallisuusarvio oktokryleenistä on julkaistu 31.3.2021 (SCCS//1627/21): aine on turvallinen aurinkosuojien UV-suodattimena.

Aurinkosuojatuotteiden käytöllä on kiistattomia terveyshyötyjä. Niiden säännöllisellä käytöllä voidaan vähentää mm. ihosyövän riskiä. WHO:n mukaan aurinkosuojatuotteiden käyttö muiden suojautumismenetelmien lisäksi on tehokas keino ehkäistä haittavaikutuksia. 

20.4.2021