Näin kosmetiikkaa testataan

Mikäli kosmetiikkamainonnassa käytetään tosiasiaväittämiä, tällöin mainoksessa on annettava väitteen tueksi tiedot siitä, minkälaiseen tutkimukseen väite perustuu - onko tutkimus itsearviointi vai jokin muu tutkimus, testiryhmän koko sekä se, miten tuotteesta voi saada lisätietoja (esim. www-sivut). Oheisissa taulukoissa annetaan esimerkkejä kosmetiikalle tehtävistä testistä ja niihin perustuvista väittämistä. Kaikki testitulokset pitää dokumentoida ja ne on tarvittaessa oltava valvovien viranomaisten saatavilla.

Faktaruutu: esimerkkejä kosmetiikan testeistä

Kliininen testi Kliinisesti tutkittu tarkoittaa sitä, että testeissä käytetään vapaaehtoisia koehenkilöitä valvotuissa olosuhteissa ja tuloksen arvioi tai mittaa lääkäri tai muu tieteellisesti pätevä henkilö, ei koehenkilö itse.
 ItsearviointiItsearvioinnissa valittu kohderyhmä testaa tuotetta tietyn ajan ja antaa siitä henkilökohtaisen arvionsa. 
SPF (Sun Protection Factor)

Aurinkosuojakertoimen (SPF) testit tehdään standardoiduilla menetelmällä: Sun Protection Factor (SPF): The Standard EN ISO 24444:2010 Cosmetics ‐ Sun protection test methods ‐ In vivo determination of the sun protection factor (SPF). 

UVA-suoja 

Aurinkosuojatuotteen UVA-suojan teho testataan jollakin seuraavista menetelmistä:

  • The Standard EN ISO 24443:2012 Cosmetics – Sun protection test methods – In vitro determination of sunscreen UVA photoprotection
  • Standard EN ISO 24442:2011 Cosmetics ‐ Sun protection test methods ‐ In vivo determination of sunscreen UVA protection
  • Colipa Guidelines - Method for in vitro Determination of UVA protection, 2011.
Aurinkosuojien vedenkestävyys

Aurinkosuojien vedenkestävyys testataan käyttäen seuraavaa menetelmää: Colipa Guidelines for Evaluating Sun Product Water Resistance, 2005.

In vivo, In vitro ja In silico

Valmiiden kosmetiikkatuotteiden tai niiden raaka-aineiden testaamiseen ei EU:ssa saa enää käyttää eläinkokeita.

In vivo -testeillä tarkoitetaan valmiiden kosmetiikkatuotteiden testausta ihmisen iholla.  

In vitro -testeillä tarkoitetaan "koeputkessa" tehtäviä testejä, joissa käytetään esim. soluviljelmiä.  

 In silico -tutkimuksissa käytetään tietokoneohjelmia/ -mallinnuksia.

Mitä eri väittämät tarkoittavat?

Dermatologisesti testattu Dermatologisesti testattu tarkoittaa, että tuote on testattu iholla ihotautilääkärin valvonnassa.
Hajusteeton Hajusteettomaan tuotteeseen ei ole lisätty tarkoituksella mitään hajusteainesosaa. Hajusteeton ei tarkoita samaa kuin tuoksuton, koska myös kaikilla raaka-aineilla on omat tuoksunsa.
Säilöntäaineeton Tuote on säilöntäaineeton, mikäli siinä ei ole käytetty kosmetiikka-asetuksen liitteessä V (sallitut säilöntäaineet) lueteltuja ainesosia. Mikäli tuotteessa ei ole säilöntäainetta, säilyvyys on varmistettu muilla tavoin. Säilöntäaineettomaksi ei sellaista tuotetta, joka ei säilyäkseen edes tarvitsisi varsinaista säilöntäainetta, esim. paljon alkoholia sisältävät tuotteet.
Suojakerroin UVB-suoja

Suojakerroin merkitään sekä numeroin että sanallisesti (matala, keskitason, korkea ja erittäin korkea suoja). Esim. suojakerroin 30 tarkoittaa, että auringossa voi oleskella palamatta 30-kertaisen ajan verrattuna siihen aikaan, jonka kunkin oma iho kestää aurinkoa ilman suojaa.

UVA-suojaUVA-suojan on oltava vähintään 1/3 UVB-suojasta. UVA-suojakerrointa ei merkitä pakkaukseen, mutta UVA-logo kertoo, mikäli tämä vaatimus täyttyy.
Vedenkestävä aurinkosuojaVedenkestävänä saa mainostaa aurinkosuojatuotetta, jonka suojatehosta on jäljellä vähintään 50 % kahden 20 minuutin vesikylvyn jälkeen. Vedenkestävyys ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tuotteita tarvitsisi lisätä säännöllisesti.
AllergiavapaaTällaista ei saa väittää. Allergiat ovat yksilöllisiä ominaisuuksia, eikä 100 % varmuutta tuotteiden sopivuudesta pystytä takaamaan.