Kosmetiikan markkinoinnin valvonta Suomessa

Suomessa kosmeettisia valmisteita koskevien säännösten noudattamista valvovat Tukes ja Tulli. Tukes voi valvonnassaan puuttua markkinointiin erityisesti Suomessa toimivien tahojen osalta. Mikäli kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilö on sijoittunut muualle EU-alueella, Tukes voi olla yhteydessä kyseisen maan valvontaviranomaisiin.

Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kosmetiikkamainonnan (muiden kuluttajatuotteiden tapaan) yleiskuvaa ja harhaanjohtavuutta. Kuluttaja-asiamies on laatinut yhdessä Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n (ent. Teknokemian Yhdistys) kanssa Kosmetiikan mainonnan pelisäännöt

Tukes on laatinut kosmetiikkamarkkinointiohjeistuksen kosmetiikan parissa toimiville yrityksille: Kosmetiikan mainonta ei saa olla harhaanjohtavaa.