Kosmetiikan mainonnassa noudatetaan rehellisyyden ja vastuullisuuden periaatteita

Kosmetiikan mainonta on viestintää yritysten ja kuluttajien välillä. Mainokset kertovat siitä, miten uudet tuotteet toimivat ja miten niitä käytetään. Mainonnan tulee olla avointa ja luotettavaa, sillä sen pitää antaa kuluttajalle hyvät mahdollisuudet perusteltujen valintojen tekemiseen.

Kosmetiikka-alan eurooppalainen kattojärjestö Cosmetics Europe laati 2015 alalle vastuullisen kosmetiikan markkinoinnin itsesäätelyohjeet, jotka on päivitetty 2020. Kaikki Cosmetics Europen jäsenyritykset, mukaan lukien Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n jäsenet, ovat sitoutuneet noudattamaan näitä ohjeita. Itsesäätelyohjeet täydentävät lainsäädäntöä ja niiden valmistelussa on otettu huomioon kosmetiikan väittämiä koskevan asetuksen vaatimukset (655/2013/EU).

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on markkinointia valvovana viranomaisena tutustunut vuonna 2012 laadittuihin ohjeisiin ja pitää niitä kattavina. Ohjeiden tavoitteena on lisätä kuluttajien tyytyväisyyttä kosmetiikan mainontaan ja heidän mahdollisuuksiaan tehdä tietoisia ostopäätöksiä. Lähtökohtana on, että markkinointi on rehellistä ja totuudenmukaista.

CE Charter News Item 1 360x240

Kosmetiikan mainonnan oltava rehellistä

Rehellisyys on tuotteiden vastuullisen mainonnan perusta. Kosmeettisten valmisteiden markkinoinnin pitää olla totuudenmukaista, eikä sillä saa johtaa kuluttajaa harhaan. Tuotetta koskevien väittämien tulee perustua näyttöön ja olla lain mukaisia. Väittämien esittämisessä tulee huomioida asiayhteys ja erityisolosuhteet, mukaan lukien sosiaaliset ja kulttuuriset seikat.

Kosmetiikan valmistajilla on oltava todisteet siitä, että tuotteet toimivat luvatulla tavalla ja valmistajat ovat vastuussa esittämistään väitteistä. Kosmetiikan valvovalla viranomaisella on oikeus nähdä tuotteiden tuotetiedot, jotka sisältävät myös tiedot väittämistä.

Kosmetiikan mainonnan valvonta Suomessa

Suomessa kosmeettisia valmisteita koskevien säännösten noudattamista valvovat Tukes ja Tulli. Tukes voi valvonnassaan puuttua kosmetiikan väittämiin erityisesti Suomessa toimivien tahojen osalta. Mikäli kosmeettisen valmisteen vastuuhenkilö on sijoittunut muualle EU-alueella, Tukes voi olla yhteydessä kyseisen maan valvontaviranomaisiin.

Lisäksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kosmetiikkamainonnan (muiden kuluttajatuotteiden tapaan) yleiskuvaa ja harhaanjohtavuutta. Kuluttaja-asiamies on laatinut yhdessä Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n (ent. Teknokemian Yhdistys) kanssa Kosmetiikan mainonnan pelisäännöt

Avainsanat Markkinointi

Luvataanko kosmetiikasta liikoja?

Kosmetiikan tehtävä on puhdistaa, suojata, muuttaa tuoksua, vähentää hajuhaittoja tai muuttaa väriä. Kosmetiikan avulla voi piristää arkea samoin kuin uusilla vaatteilla tai tuoreilla kukilla.

Kosmetiikkaa kohtaan ei tulisi asettaa epärealistisia toiveita. Kosmetiikalla ei ole lääkkeellisiä vaikutuksia, eikä se siis paranna sairauksia. Se ei myöskään poista sitä elämän perustotuutta, että me kaikki vanhenemme. Kosmetiikalla voidaan esimerkiksi saada iho näyttämään raikkaammalta ja pehmeämmältä, mutta varsinaista vanhenemista sillä ei voida pysäyttää.

Kosmetiikan vaikutusten suhteen on hyvä keskittyä nauttimaan tuotteiden tuomasta hyvästä olosta, puhtaudesta, väristä ja tuoksusta sen ikäisenä ja näköisenä kuin itse kukin meistä on.

Samalla alan yritykset keskittyvät turvallisten ja innovatiivisten tuotteiden kehitykseen. Vastuullisen markkinoinnin keinoin me saamme tietoa näistä uusista innovaatioista.

Harhaanjohtava markkinointi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Mainostajien liitto ja Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus laativat vuonna 2012 alan itsesäätelyohjeita täydentämään esimerkkejä kosmetiikan harhaanjohtavasta markkinoinnista.

Esimerkkejä harhaanjohtavasta kosmetiikan markkinoinnista
Esimerkkejä harhaanjohtavasta kosmetiikan markkinoinnista
60 KB, päivitetty 5.2.2015

Cosmetics Europe Guiding Principles on Self Regulation in Advertising