Ympäristö ja kosmetiikka

Ympäristöä säästävät valinnat, kuten pakkausmateriaalin vähentäminen, ovat myös yrityksen tuotantoprosessien kannalta taloudellisia valintoja. Samalla vastataan kuluttajien toiveeseen saada kaupan valikoimiin yhä ympäristövastuullisempia tuotteita. Siksi kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden valmistajat kiinnittävätkin raaka-ainevalinnoissaan ja tuotantoprosesseissaan erittäin paljon huomiota ympäristövaikutuksiin.


Lainsäädäntö vaatii arvioimaan raaka-aineiden ympäristövaikutukset

Kosmetiikan takana on tiukka lainsäädäntö. Kosmetiikan sisältämien ainesosien ympäristövaikutuksia säädellään EY:n kemikaaliasetuksella REACH:lla (1907/2006) ja raaka-aineiden ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristöriskinarvioinnilla.

Kaikki raaka-aineet käyvät läpi kattavat ympäristötutkimukset ennen kuin ne hyväksytään käyttöön. Raaka-aineiden vaikutus luontoon arvioidaan raaka-ainekohtaisesti ympäristökuormituksen ja vaikutuksen aiheuttavan pitoisuuden perusteella.

Kosmetiikan turvallisuus ja lainsäädäntö

Yrityksillä on omia kestävän kehityksen ohjelmia

Lainsäädännön lisäksi yrityksillä on oma-aloitteisia toimenpiteitä ja kestävän kehityksen ohjelmia. Lisäksi raaka-aineiden valmistajilla on omia ympäristövaikutuksiin liittyviä tutkimusohjelmia ja suosituksia. Esimerkiksi hajustevalmistajilla (IFRA) on yleiset toimintamallit ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi.

IFRA: Code of practice
Cosmetics Europe: Sustainable Development

Ympäristöasioissa kokonaisuuden arviointi on tärkeää

Kosmetiikan raaka-aineet ovat kemiallisia aineita siinä missä muunkin teollisuuden kemikaalit. On hyvin vähän aineita, joita käytetään ainoastaan kosmetiikassa. Näin ollen myös mahdolliset ympäristövaikutukset ovat samat kuin kemiallisilla aineilla yleensä. Kosmetiikassa aineiden käyttömäärät ovat kuitenkin suhteellisen pieniä verrattuna moneen muuhun teollisuuden alaan.

Ympäristövaikutuksia tulee aina arvioida tuotteen koko elinkaaren ajalta. Minkä tahansa tuotteen elinkaarella ympäristövaikutuksia syntyy raaka-aineiden valmistuksesta, tuotteen valmistuksesta ja käytöstä sekä käytetyn tuotteen hävityksestä ja kuljetuksista.

Käytännössä kosmetiikan valmistajat puuttuvat ympäristövaikutuksiin erittäin paljon jo tuotekehitys- ja valmistusvaiheessa. Valmistajat ottavat huomioon raaka-aineiden ja pakkausten koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset, esimerkiksi:

  • valitsemalla yhä enemmän uusiutuvia, kasviperäisiä raaka-aineita
  • lisäämällä biohajoavien raaka-aineiden käyttöä
  • etsimällä koko ajan uusia vähemmän kuormittavia raaka-aineita
  • vähentämällä pakkausmateriaalien kulutusta
  • valitsemalla uusiokäyttöön ja kierrätykseen kelpaavia pakkausmateriaaleja
  • vähentämällä tuotantolaitoksen veden ja sähkön kulutusta
  • vähentämällä tuotannossa ja varastoinnissa syntyvän jätteen määrää
  • optimoimalla kuljetukset.


Ympäristömerkinnät pakkauksissa

Kosmetiikalle on olemassa erilaisia sertifikaatteja, joissa painotetaan eri asioita, kuten raaka-aineiden ympäristöystävällisyyttä tai koko tuotantoprosessia. Tällaisia tuotteissa näkyviä merkkejä ovat mm. Ecocert ja Joutsenmerkki. Kaikki merkit ja sertifikaatit ovat vapaaehtoisia. Toisin sanoen merkki kertoo tiettyjen kriteerien käyttämisestä, mutta toisaalta myös sellainen yritys, jolla merkkiä ei ole käytössä, saattaa täyttää merkin vaatimukset.

Käyttäjä tekee tärkeitä ympäristövalintoja

Suurin ympäristövaikutus ei aina tule raaka-aineiden käytöstä. Esimerkiksi iholta pois huuhdeltavissa tuotteissa merkittävin ympäristökuormitus tulee lämpimän veden käytöstä.

Tavallinen ihminen voi vähentää tuotteen käyttötilanteen ympäristövaikutuksia merkittävästi esimerkiksi sammuttamalla vesihanan sampoon tai suihkusaippuan levittämisen ajaksi ja käyttämällä hammasmukia.