Hakutulokset

Turvallisuusarviointi(Sivu)
Turvallisuusarviointi Kosmetiikka-asetus vaatii kosmetiikan vastuuhenkilöä, eli tuotteesta vastaavaa yritystä, tekemään tuotteilleen kattavan ...

Käyttöturvallisuustiedotteet(Sivu)
Käyttöturvallisuustiedotteet Käyttöturvallisuustiedote Ammattikäytössä olevat pesu- ja puhdistusaineet voivat olla voimakkaita kemikaaleja. Jo...

Työturvallisuuskeskuksen uusi opas Työsuojelu hiusalalla(Uutinen)
Työturvallisuuskeskus on julkaissut uuden oppaan Työsuojelu hiusalalla. Oppaan tarkoituksena on edistää hiusalalla toimivien työntekijöide...

Riskin ja vaaran ero(Sivu)
a käyttötavat.Kosmetiikan turvallisuus perustuu riskinarviointiin Kosmetiikkalainsäädäntö edellyttää, että tuotteiden on oltava turvallisia no...

Materiaalit kampaajille(Sivu)
Tuoteturvallisuusopas kampaamoille - päivitetty versio nyt saatavilla Muut materiaalit kampaajille Tuoteturvallisuusopas kampaamoille Tuotetur...

Aurinkosuojien UV-suodattimien turvallisuus(Sivu)
ssä turvallisia. Aineiden turvallisuus todennetaan turvallisuustestein. Euroopan komission riippumaton tiedekomitea SCCS vastaa tiettyjen aine...

Kosmetiikan turvallisuus ja lainsäädäntö(Sivu)
/14 artikkeli: Tuotteiden turvallisuus on kosmetiikan kulmakivi Kemia -lehden artikkeli 1/14 Kosmetiikan turvallisuus Lisätietoa kosmetiikka-a...

Kampaamojen tuoteturvallisuusopasta päivitetty(Uutinen)
11 julkaistua Kampaamojen turvallisuusopasta on päivitetty. Päivitykset liittyvät pääosin kosmetiikkalainsäädännön muutoksiin. Oppaaseen on li...

Teknokemian Yhdistys mukana kampanjoimassa turvallisen verkko-ostamisen puolesta(Uutinen)
oiden myynti ja käyttö on turvallisuussyistä EU:ssa kielletty. Kampanjan tavoitteena on antaa nettishoppailijoille työkaluja siihe...

Pakkausmerkinnät(Sivu)
tiikalta ei vaadita käyttöturvallisuus- tiedotteita Kosmetiikka-asetuksessa määrätään tuotteiden pakollisista pakkausmerkinnöistä. Pakkausmer...

Raskaus ja kosmetiikan käyttö(Sivu)
nnön vaatimaa kosmetiikan turvallisuusarviointia. Raskaus- ja imetysaikana keho saattaa kuitenkin olla herkempi. Vaikkei kosmetiikan käyttö ai...

Käyttöturvallisuustiedote- ja SUMI-koulutus 25.10.2016(Uutinen)
a puhdistusaineiden käyttöturvallisuustiedotteista sekä ns. SUMI-korteista (SUMI = Safe Use of Mixtures Information). ...

Pesuaineet, turvallisuus ja ympäristö(Sivu)
säilytykseen. Pesuaineet, turvallisuus ja ympäristö...

Säilöntäaineet tärkeä osa tuoteturvallisuutta(Sivu)
uote voi pilaantua. Tuoteturvallisuus voi vaarantua. Tuote voi aiheuttaa merkittäviä terveysongelmia.  Lataa tietopaketti kosmetiikan säilön...

Aurinko ja lapset(Sivu)
Aurinkosuojatuotteiden turvallisuus lapsille Tiesitkö tätä? Kun lapset oleskelevat auringossa, palaminen ja ihosyövälle altistuminen ovat tode...

Kosmetiikan vakavat ei-toivotut vaikutukset(Sivu)
lee huomioida kosmetiikan turvallisuusarvioinneissa. Lisäksi vakavista ei-toivotuista vaikutuksista on ilmoitettava sen maan kosmetiikkavirano...

SUMI-kortit(Sivu)
tuksen mukaan tehdä käyttöturvallisuustiedote (KTT), jota tulee jakaa eteenpäin toimitusketjussa. Lisäksi jatkokäyttäjien tulee välittää altis...

Biosidilainsäädäntö haastaa pesuainemarkkinoita(Sivu)
nisoi biosidivalmisteiden turvallisuusvaatimukset. EU:ssa saa markkinoida ja käyttää ainoastaan sellaisia biosidivalmisteita, joilla on virano...

Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta(Sivu)
turvalliseen käsittelyyn. Turvallisuus ennen kaikkea - muista aina kotona pitää kaikki pesu- ja puhdistusaineet lasten ulottumattomissa, esime...

Laaja yhteistyö, riittävät resurssit ja vastuullinen toiminta kemikaaliturvallisuuden ytimessä(Uutinen)
hteistyöllä ja takaamalla turvallisuustyöhön riittävät resurssit.Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tuk...

Kosmetiikkateollisuus vaikuttaa Euroopan talouteen ja ihmisten arkeen(Uutinen)
lämää.Kosmetiikan turvallisuus tärkeääEuroopan markkinoilla saa olla vain tuotteita, joille tuotteesta vastaava yritys on tehn...

Hiusvärit(Sivu)
Hiusvärit Noudata turvallisuusohjeita Suoravärit ja kevytvärit jäävät hiuksen pintaan ja pintakerrokseen, kestoväri taas vaikuttaa hiuskuidun ...

Kosmetiikan säilöntäaineiden merkitys(Sivu)
ntäaineet (kosmetiikassa),Turvallisuus...

Aurinkosuojat ja D-vitamiini(Sivu)
(TiO2, Titanium dioxide),Turvallisuus...

Hiusväriaineiden turvallisuuden arvioi teollisuudesta riippumaton Euroopan komission tiedekomitea SCCS (Uutinen)
rkein tavoite on kuluttajaturvallisuus. Lainsäädäntö määrää, mitä aineita saa ja ei saa käyttää kosmetiikassa mukaan lukien hiusvärit...

PHMB on turvallinen kosmetiikan säilöntäaine(Uutinen)
esta riippumaton kuluttajaturvallisuusasioiden tiedekomitea (SCCS, Scientific Committee on Consumer Safety) on nyt uudelleenarvioinut PHMB:n t...

Väärennetty kosmetiikka voi olla terveysriski – näin tunnistat väärennökset(Uutinen)
eknokemian Yhdistys ry ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttavat, että kosmetiikan tuoteväärennökset voivat aiheuttaa ongelmia...

Parabeenit: Kysymyksiä ja vastauksia(Sivu)
nka perusta on tuotteiden turvallisuus. Valitettavasti markkinoilla liikkuu paljon väärää tietoa parabeeneistä ja niiden vaikutuksista ihmiste...

Kosmetiikan säilöntäaineet osana arjen kemiaa(Uutinen)
vä lainsäädännön mukainen turvallisuusarviointi, jossa määritetään myös tuotteiden mikrobiologinen koostumus ja säilyvyys. Tuotteiden on pysyt...

Nanomateriaalit kosmetiikassa(Sivu)
oratorio Nanomateriaalien turvallisuus tutkitaan tarkasti Kosmetiikkatuotteiden turvallisuus on EY:n kosmetiikka-asetuksen mukaan aina varmist...

Luonnonkosmetiikka(Sivu)
den kosmetiikkatuotteiden turvallisuus on EU-lainsäädännön mukaan varmistettava kattavalla turvallisuusarvioinnilla. Lisäksi kaikkea kosmetiik...

Muutoksia Euroopan kosmetiikkalainsäädäntöön(Uutinen)
ittyvät tuotetietoihin ja turvallisuusarvioinnin tekemiseen. Tuotetietoihin pitää sisällyttää entistä enemmän tietoa ja myös turvallisuusarvio...

Kosmetiikka-asetuksen siirtymäaika päättyy: Yhteinen kosmetiikkalainsäädäntö koko Eurooppaan(Uutinen)
lla ja jakelijoilla. Sama turvallisuusperiaate säilyy uudessa laissa. Lainsäädännön muutosten taustalla on halu parantaa kuluttajien ja tuotte...

Kosmetiikan ainesosien sääntely(Sivu)
i lain vaatimat, kattavat turvallisuustestit. Kosmetiikkatuotteissa kielletyt aineet on lueteltu kosmetiikka-asetuksen liitteessä II. Myös sel...

Hiusvärit ja nuoret(Sivu)
uskaan ei poista kuluttajaturvallisuuslain mukaista toiminnanharjoittajan vastuuta palvelun turvallisuudesta. Kampaaja ei siis ole velvollinen...

Hiusvärit ja turvallinen käyttö(Sivu)
sion, February 2016) Tuoteturvallisuusopas kampaamoille Tietoa kampaamoissa käytettävistä kosmetiikkatuotteista Kampaamo, Parturi, Turvallisuu...

Hiusvärien aiheuttamat vakavat allergiset reaktiot erittäin harvinaisia(Uutinen)
ja huomioidaan tuotteiden turvallisuusarvioinnissa.Hiusväriaineiden turvallisuutta arvioidaan koko ajan. Hiusvärit ovat yksi perusteell...

EU:n kosmetiikkalainsäädännön sisältö ja vaatimukset: Teknokemian Yhdistyksen ja Tukesin koulutus alan toimijoille 4.10.2016(Uutinen)
i- ja terveysministeriön, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja Teknokemian Yhdistyksen kosmetiikkalainsäädännön asiantuntijoilta, mit...

Methylisothiazolinone ja Methylchloroisothiazolinone(Sanastosana)
ovat tärkeä osa kosmetiikkaa, koska niiden avulla voidaan varmistaa tuotteiden turvallisuus, koska ne estävät mm. mikrobikasvua tuotteissa. M...

Kosmetiikkasanasto(Sivu)
kosmetiikan ainesosa- ja turvallisuusasioista. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry tarjoaa jäsenilleen neuvontaa ja koulutusta lainsäädännö...

Ammattipuhtaus(Sivu)
ä tutustua tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen . Monelle tuttu pH-arvo, eli emäksisyyden tai happamuuden ilmaiseva luku, on vain yksi mon...

Pesuainelainsäädäntö(Sivu)
3) Lue lisää: Kosmetiikan turvallisuus ja lainsäädäntö REACH-asetus määrää aineiden rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja tietoj...

Pesuaineiden hankinta(Sivu)
tyt" kustannukset). Käyttöturvallisuus sekä ympäristön huomioiminen: Koostumus-, annostelu- ja pakkausratkaisut. Toimittajan tarjoama tuki: Pe...

Ammattipuhtaus- ja -hygieniamateriaalit(Sivu)
tuksen mukaan tehdä käyttöturvallisuustiedote (KTT), jota tulee jakaa eteenpäin toimitusketjussa. Lisäksi jatkokäyttäjien tulee välittää altis...

Pesuaineiden pakkausmerkinnät(Sivu)
ammattikäyttäjille käyttöturvallisuustiedotteilla . Ammattilaisten pesuaineissa pitää olla seuraavat merkinnät: tuotteen kauppanimi vastuuyri...

Biosidilainsäädäntö(Sivu)
CHA:n biosidi-info Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Kodin pesuaineet Kodin pesuaineet Biosidilainsäädäntö...

Piktogrammit pakkauksissa(Sivu)
käyttöohjeeseen ja käyttöturvallisuustiedotteeseen . Lue lisää: A.I.S.E., The Industrial and Institutional (I&I) Sector Piktogrammit_lattia P...

Ympäristö ja kosmetiikka(Sivu)
perusteella. Kosmetiikan turvallisuus ja lainsäädäntö Lainsäädännön lisäksi yrityksillä on oma-aloitteisia toimenpiteitä ja kestävän kehityks...

Personal Care in the Modern Society -seminaari(Sivu)
Europe 16.30 Kosmetiikan turvallisuusarvioinnin periaatteet Vera Rogiers, Professor, Vrije Universiteit Brussels 17.30 Verkostoitumista 18.00...

Seminaarin materiaalit(Sivu)
era Rogiers:  Kosmetiikan turvallisuusarvioinnin periaatteet Toimitusjohtaja Teknokemian Yhdistys ry Owner and Managing Partner rheingold salo...

Täydellinen kosmetiikan eläinkoekielto voimaan EU:ssa(Uutinen)
noida kosmetiikkaa, jonka turvallisuusarviointiin on käytetty eläinkokeita. Kielto koskee sekä valmiita tuotteita että kosmetiikan ainesosia...

Hiusvärejä ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille(Uutinen)
fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/vaatimuksia-palveluntarjoajalle/" target="_blank" class="aloha-link-text">Tukes)...

Vastuullista kauneutta ja puhtautta seitsemän vuosikymmentä(Uutinen)
htenäinen EU-lainsäädäntö turvallisuusvaatimuksineen ovat tärkeässä roolissa.Alan tuotteiden kysyntä on kasvanut tasaisesti vuosikymmen...

Fosfaattien käyttö kotitalouksien pyykinpesuaineissa loppuu(Uutinen)
="aloha-link-text styled">Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes): Pesuaineet...

Kommentti Tukesin tiedotteeseen 3.1.2014: Tietoa ja harkintaa tarvitaan käytettäessä desinfiointiaineita julkisissa tiloissa(Uutinen)
Tukes tiedotti ”Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa julkisten tilojen desinfiointiaineiden käytöstä vastaavia henkilöit...

Kosmetiikkateollisuus selvittää vaihtoehtoja mikromuoveille(Uutinen)
vat muun muassa ainesosan turvallisuus, saatavuus, toimivuus ja ympäristövaikutukset.* Cosmetics Europen määritelmän mukaan mikromu...

Vaativa lainsäädäntö haastaa desinfiointiainemarkkinoita(Uutinen)
esim. desinfiointiaineet) turvallisuusvaatimukset. EU:ssa saa markkinoida ja käyttää ainoastaan sellaisia biosidivalmisteita, joilla on virano...

Aurinkosuojatuotteita tarvitaan auringolta suojautumisessa(Uutinen)
d">Aurinkosuojatuotteiden turvallisuus lapsille ...

Tiesitkö tämän aurinkosuojista?(Uutinen)
k">Aurinkosuojatuotteiden turvallisuus lapsille ...

CMR-aineet(Sanastosana)
ä määrinä, jos EU-komission kuluttajaturvallisuusasioiden tiedekomitea (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS) on todennut aineen käyt...

Oktokryleeni(Sanastosana)
ippumaton tiedekomitea SCCS. Viimeisin turvallisuusarvio oktokryleenistä on julkaistu 31.3.2021 (SCCS/1627/21). Mielipiteen mukaan aine on tur...