Hakutulokset

Pyykinpesuaineen valinta(Sivu)
Mikä pyykinpesuaine millekin pyykille? Entä, jos pitää pestä mustavalkoinen vaate? Kaupoissa on tarjolla paljon erilaisia pyykinpesuaineita er...

Astianpesuaineet(Sivu)
Astianpesuaineet Astianpesuaineita ovat astioiden käsin- ja konepesuun tarkoitetut pesuaineet. Kotitalouksien käsiastianpesuaineet ovat nestem...

Pesuaineostoksilla(Sivu)
Pesuaineostoksilla Kaupoissa on tarjolla paljon erilaisia pyykinpesuaineita eri käyttötarkoituksiin. Peruspesussa pärjäät, jos kaapistasi löyt...

Pyykinpesuaineen annostelu(Sivu)
Pyykinpesuaineen annostelu Mistä mitta annostelua varten? Pyykinpesuainepakkauksissa on ohjeet aineen oikeaan annosteluun. Pesuaineet kehittyv...

Pesuainelainsäädäntö(Sivu)
Miten pesuaineita säädellään laissa? Mikä REACH ja CLP? Pesuaineita koskee EU:n yleinen kemikaalilainsäädäntö sekä pesuaineille erikseen sääde...

Zeoliitti pyykinpesuaineissa(Sivu)
Zeoliitti pyykinpesuaineissa Zeoliitti on yleinen pyykinpesuaineissa käytetty vedenpehmennin. Sen tehtävänä on sitoa pyykinpesuveden kovuustek...

Ympäristövaikutukset(Sivu)
Pesuaineiden ympäristövaikutukset Tiesitkö tätä biohajoavuudesta? Ympäristön huomiointi on tärkeää sekä lainsäätäjille, pesuaineiden valmistaj...

Pyykinpesun kemiaa(Sivu)
a likaa. Sen vuoksi pyykinpesuaineet sisältävät joukon kemikaaleja, joista jokaisella on oma tehtävänsä. Lian irrottamiseksi tarvitaan neljää ...

Pesuaineiden pakkausmerkinnät(Sivu)
Pesuaineiden pakkausmerkinnät Miten koostumus ilmoitetaan pakkauksessa? Pakkausmerkinnät kertovat, mitä tuote sisältää, mitä ominaisuuksia sil...

Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta(Sivu)
Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta Lapset ovat uteliaita ja tutkivat ympäristöään aktiivisesti, eikä koskaan voi tietää, mitä he pistäv...

Ammattipuhtaus(Sivu)
Ammattipesuaineet Alan yritykset kouluttavat ammattilaisia valitsemaan parhaat tuotteet eri käyttötarkoituksiin Ammattipesuaineilla, eli niin ...

Pesuaineiden puheenaiheita(Sivu)
Pesuaineiden puheenaiheita Ajankohtaista asiaa pesuaineista Suomessa on epäilty zeoliitin aiheuttavan sakkaumia pyykinpesukoneisiin ja jäämiä ...

Pyykinpesu ja ympäristö(Sivu)
Pyykinpesu ja ympäristö Pesuainepakkausten lajittelu keräykseen Pyykinpesun ympäristövaikutuksia arvioitaessa katsotaan pyykinpesun koko elink...

Fosfaattien käyttö kotitalouksien pyykinpesuaineissa loppuu(Uutinen)
luttajille tarkoitettujen pesuaineiden fosforirajoitukset estävät kokonaan fosfaatin käytön pyykinpesuaineissa 30.6.2013 alkaen. Vastaava rajo...

Pyykinpesuaineen pakkausmerkinnät(Sivu)
t pyykinpesun apuna Pyykinpesuaineiden pakkausmerkinnät auttavat oikean tuotteen valinnassa. Pakkausmerkinnöistä säädetään lailla, eli tiettyj...

Biosidilainsäädäntö haastaa pesuainemarkkinoita(Sivu)
idilainsäädännöstä Ammattipesuaineet Ammattipesuaineet Biosidilainsäädäntö haastaa pesuainemarkkinoita Biosidi,Pesuaineiden myynti,Turvallisuu...

DetNet: pesuaineteollisuuden CLP-luokitusverkosto(Sivu)
Tervetuloa DetNetiin: pesuaineteollisuuden CLP-luokitusverkosto Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry neuvoo ja kouluttaa jäsenyrityksiään Det...

Pesuainesanasto(Sivu)
Pesuainesanasto Pesuainesanasto Mitä pesu- ja puhdistusaineet sisältävät? Pesuainesanastosta löydät tietoa pesu- ja puhdistusaineiden ainesosi...

Pesuaineet, turvallisuus ja ympäristö(Sivu)
. Cleanright opastaa myös pesuaineiden turvalliseen käyttöön ja säilytykseen. Cleanright on yhteishanke, jonka taustalla ovat A.I.S.E. , pesu-...

Tekstiilien pesuaineet(Sivu)
ten markkinoilla on pyykinpesuaineita, huuhteluaineita sekä tahranpoisto- ja apuaineita. Lisätietoa pyykinpesuaineista ja niiden käytöstä sekä...

Pyykin lajittelu(Sivu)
an pyykille valitaan valkopesuaine, kirjopesuaine tai mustalle pyykille tarkoitettu pesuaine. Näin pidetään valkoinen pyykki kirkkaan valkoise...

Kosmetiikka- ja pesuainemarkkinat vakaat(Uutinen)
itosten - ja teollisuuden pesuainemarkkinat piristyivät vuonna 2012 ja maltillinen kasvu jatkui vuonna 2013. Sektorin myynti kehittyi 2 % ja m...

Hajusteet (pesuaineissa)(Sanastosana)
Hajusteet (pesuaineissa) Hajuste peittää pesuaineissa miellyttävästi raaka-aineiden ominaistuoksua. Pyykinpesuaineiden hajusteet valmistetaan...

Pesuaineiden hankinta(Sivu)
nkintamäärät ovat suuria. Pesuainetoimittajan valinnassa painavat useat eri kriteerit. Pesutapahtumaan vaikuttaa monta tekijää (ks. kuva alla)...

Piktogrammit pakkauksissa(Sivu)
Piktogrammit pesuainepakkauksissa Ammattilaisten käyttöön tarkoitetuissa pesuaineissa voi lakisääteisten pakkausmerkintöjen lisäksi olla tuott...

Kosmetiikka- ja pesuainemarkkinat jatkavat tasaista kasvuaan (Uutinen)
ja puhdistusaineet, astianpesuaineet sekä kodin puhdistus- ja hoitoaineet. Myynnin kehitys vaihteli tuoteryhmittäin 1 - 3 % välillä. Kodin pes...

Kotimaan myyntitilastot(Sivu)
viot kosmetiikan ja kodin pesuaineiden Suomen kuluttajamarkkinoiden koosta vuodelta 2020 julkaistaan kesällä 2021. Yhdistyksen jäsenyritysten ...

Kosmetiikka- ja pesuainemarkkinat jatkoivat pientä kasvuaan(Uutinen)
0. Suomen kosmetiikka- ja pesuainemarkkinoiden arvo oli 626 miljoonaa euroa markkinoiden kasvaessa vuoteen 2009 verrattuna 1,0 %. Kosmetii...

Kestävä kehitys(Sivu)
Charter: Pesuaineteollisuuden kestävän kehityksen ohjelma ”Charter for Sustainable Cleaning” on pesuaineteollisuuden vapaaehtoishanke. Se edis...

SUMI-kortit(Sivu)
August 2018) SUMI-kortit Pesuaine,Turvallisuus...

Säilöntäaineet (pesuaineissa)(Sanastosana)
tteessa mikrobit eivät kasva tai lisäänny. Nestemäisten pesuaineiden tiivistyminen on vähentänyt tarvittavan säilöntäaineen määrää, koska valm...

Limoneeni (Limonene) (pesuaineissa)(Sanastosana)
ajusteisiin, jotka voivat aiheuttaa kosketusallergiaa. Mikäli pesuaine sisältää limoneenia, se mainitaan tuotteen pakkausmerkinnöissä sekä pes...

Pesu- ja puhdistusaineet(Sivu)
Pesu- ja puhdistusaineet Pesuaineita käytetään jokaisessa kodissa, mutta myös työpaikoilla, kouluissa, ravintoloissa, teollisuuslaitoksissa j...

Pyykinpesun tietopaketti(Sivu)
uun etsitpä sitten tietoa pesuaineiden annostelusta tai pyykinpesun kemiasta. Pyykinpesu kannattaa hoitaa oikein, koska oikealla käsittelyllä ...

Pesukoneen äärellä(Sivu)
ä Pesuohjelmalla ja pyykinpesuaineen annostelulla on väliä. Pyykinpesukoneiden eri ohjelmat on suunniteltu tarpeeseen. Kannattaa käyttää kulle...

Fosfaatit ja ympäristö(Sivu)
käytettiin pitkään pyykinpesuaineissa vedenpehmentäjinä. Sen käyttöä vähennettiin merkittävästi jo 1990-luvulla ympäristösyistä, koska fosfor...

Kosmetiikan ja pesuaineiden myynti jatkoi maltillista kasvuaan alkuvuonna(Uutinen)
ja puhdistusaineet, astianpesuaineet sekä kodin puhdistus- ja hoitoaineet. Myynnin kehitys vaihteli tuoteryhmittäin 2 ja 4 % välillä.La...

Kosmetiikka- ja pesuainemarkkinoilla kasvua 2009(Uutinen)
kuluttaja- ja ammattilaispesuainemarkkinan arvo oli 180 miljoonaa euroa. Luvut perustuvat Teknokemian Yhdistys ry:n jäsenyritysten ilmoit...

Vastuullista kauneutta ja puhtautta seitsemän vuosikymmentä(Uutinen)
Kosmetiikka- ja pesuainealan etuja on valvottu Suomessa aina 1940-luvun alun sota-ajoista asti. Tänä vuonna 70 vuotta täyttänyt Teknokemian Yh...

Lievää kasvua kosmetiikka- ja pesuainemarkkinoilla(Uutinen)
taus- ja hygieniasektorin pesuainemarkkinat jatkoivat edellisvuosien tapaan hienoista kasvuaan. Sektorin myynti kehittyi kokonaisuudessaan 1 %...

Pesuaineiden varoitusmerkinnät muuttuvat vuoden 2017 kesäkuuhun mennessä(Uutinen)
in vuoksi esim. joidenkin pesuaineiden varoitusmerkinnät muuttuvat, vaikka tuotteiden sisältö pysyy samana. Tuotteet ovat yhtä turvallisia kui...

Kodin puhtaus(Sivu)
saineet Esimerkiksi pyykinpesuaineet on kehitetty sellaisiksi, että niiden pesevät ainesosat tunkeutuvat tekstiileihin ja kuljettavat pois eri...

Tensidit eli pinta-aktiiviset aineet(Sivu)
puhdistusaineissa eniten. Pesuaineissa erilaisia tensidejä käytetään monipuolisena yhdistelmänä, jotta saataisiin hyvä lianirroituskyky mahdol...

Vaativa lainsäädäntö haastaa desinfiointiainemarkkinoita(Uutinen)
/pesu-_ja_puhdistusaineet/pesuainelainsaadanto/biosidilainsaadanto/" class="" target="_blank">Biosidilainsäädännön tavoitteena on mm. turv...

Erikoispuhdistusaineet(Sivu)
inen (pH yli 7). Happamat pesuaineet pystyvät poistamaan tehokkaasti virtsatahroja ja muita sakkautumia. Emäksiset puhdistusaineet taas ovat h...

Teknokemian alan kokonaismarkkinoiden kasvu hidastui(Uutinen)
ja puhdistusaineet, astianpesuaineet sekä kodin puhdistus- ja hoitoaineet. Kasvu selittyy pääosin kahden jälkimmäisen tuoteryhmän kehityksellä...

Vedenpehmentäjät(Sanastosana)
denpehmentäjiä käytetään erityisesti pyykinpesuaineissa. Vedenpehmentäjinä voivat toimia useat eri yhdisteet. Niiden tehtävä on sitoa veden ko...

Fosfaatit(Sanastosana)
uoksi sitä käytettiin pitkään pyykinpesuaineissa. Sen käyttöä vähennettiin merkittävästi jo 1990-luvulla ympäristösyistä, koska fosfori on yks...

Huuhteluaineet ja tahranpoistoaineet(Sivu)
a kirjopyykistä myös valkopesuaineella. Nestemäinen pesuaine taas toimii kätevästi etenkin tuoreiden tahrakohtien esikäsittelyssä ennen tavall...

Biosidilainsäädäntö(Sivu)
ikaalivirasto Tukes Kodin pesuaineet Kodin pesuaineet Biosidilainsäädäntö...

Pesuohjeet(Sivu)
lämpötilassa. Moderneilla pesuaineilla voidaan pestä pyykkiä tehokkaasti myös alhaisissa lämpötiloissa, kuten 30 °C ja 40 °C -ohjelmilla. Näin...

Teknokemian Yhdistys 75 vuotta: Teknokemia – kiinteä osa ihmisten arkea ja juhlaa(Uutinen)
in valmistaa synteettisiä pesuaineita. Tuotteiden markkinointiin alettiin myös panostaa. Vielä 1960-luvulla suurin osa markkinoilla ole...

Keep caps from kids -kampanja ohjeistaa nestemäisten pyykinpesukapseleiden turvallista käyttöä(Uutinen)
p style="">Eurooppalainen pesuainejärjestö A.I.S.E. on päivittänyt Keep caps from kids -kampanjan sivuja. Kampanjan tavoitteena on levittää sa...

Haemme vakituiseen työsuhteeseen assistenttia(Uutinen)
s (TY) on kosmetiikka- ja pesuainealan suomalainen etujärjestö. Työ painottuu lainsäädäntöön, viestintään ja markkinatietoon. Seuraamme etupai...

Eurooppalainen tutkimus vahvistaa puhtauden ja hygienian merkityksen terveydelle(Uutinen)
tia kertoo lajittelevansa pesuainepakkaukset aina (6 prosentin kasvu). Eurooppalaiset voisivat kuitenkin suosia nykyistä enemmän matalia lämpö...

Käsihygieniaan panostetaan aiempaa enemmän(Uutinen)
suus ry ja eurooppalainen pesuainejärjestö A.I.S.E selvittivät hygieniatottumuksia Euroopassa ja Suomessa. Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus...

Desinfiointiaineiden kova kysyntä siivitti kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat kasvuun vuonna 2020(Uutinen)
esula- ja suurtalousastianpesuaineiden kysyntä laski mm. ravintolakäyntien ja matkailun vähenemisen myötä.  Korona on vai...

Valkaisuaineet(Sanastosana)
eita tekstiilejä. Valkaisuaineen lisäksi pesuaineessa voi olla aktivaattori-ainesosa, joka alentaa valkaisulämpötilaa. Valkaisuaine muuttaa ta...

Saippua(Sanastosana)
suurin heikkous. Saippuan tilalle pesuaineisiin ovat siksi tulleet synteettiset tensidit. Nykyisin pesuaineisiin lisätyn pitkäketjuisen saippu...

Vaahdonsäätelijät(Sanastosana)
Vaahdonsäätelijät Pyykinpesuaine ei saa vaahdota liikaa. Tämän vuoksi pesuaineeseen lisätään esimerkiksi parafiinia, silikoniöljyä tai pitkäke...

Apuaineet(Sanastosana)
Apuaineet Apuaineet parantavat pesuaineen eri ainesosien liukenevuutta toisiinsa ja estävät ainesosien erottumisen käytön aikana. Nestemäisiss...

Tensidit(Sanastosana)
monipuolisena yhdistelmänä. Kaikki pesuaineissa käytettävät tensidit ovat biohajoavia. Vaatimus on ollut voimassa lokakuusta 2005 alkaen (EY:n...

Zeoliitti(Sanastosana)
Zeoliitti Zeoliitti toimii pyykinpesuaineessa vedenpehmentäjänä yhdessä muiden yhdisteiden, kuten polykarboksylaattien kanssa. Zeoliitti on sy...

Kesäkuussa 2017 kemikaalien merkinnät oltava CLP-asetuksen mukaisia (Uutinen)
Kesäkuun alusta 2015 lähtien pesu- ja puhdistusaineet sekä aerosolit, kuten hiuskiinteet, on pitänyt luokitella, pakata ja merkit...

Ammattipuhtaus- ja -hygieniatuotteissa tiiviys ja monikäyttöisyys trendejä(Uutinen)
Ammattipuhtaus- ja -hygieniatuotteiden kokonaismarkkinat ovat Teknokemian Yhdistyksen tilastojen mukaan olleet pitkään vakaat...

Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektori edesauttaa yleistä hyvinvointia(Uutinen)
Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektorilla on tärkeä rooli jokaisen suomalaisen elämässä. Sektori varmistaa puhtauden ja hygienia...

Koronatilanteen vaikutus kosmetiikka- ja hygieniateollisuuteen(Uutinen)
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuudella on ratkaiseva rooli koronaviruksen ehkäisyssä, koska se tarjoaa kuluttaja- ja ammattituott...

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry(Sivu)
ärjestö  Cosmetics Europe Pesuaineteollisuuden eurooppalainen järjestö  A.I.S.E. Kemianteollisuus ry  Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisäksi ...

Yhteystiedot(Sivu)
Kosmetiikkalainsäädäntö, pesuaineasetus, kiertotalous, markkinatieto Puh. 050 338 4236   satu verkkovaraani Assistentti Satu Vanhanen Jäsenpa...

Kosteusvoiteet(Sivu)
oimakkaita saippuoita tai pesuaineita tai altistuessamme liuottimille nämä ihon ainesosat peseytyvät pois. Iho menettää kykyään säilyttää kost...

Parfyymit ja tuoksut(Sivu)
a hygieniatuotteissa sekä pesuaineissa. Valmistusteknologian avulla varmistetaan, ettei tuoksu katoa tai hajoa, jos se yhdistetään toisiin tuo...

Yleispuhdistusaineet(Sivu)
taa. Lisätietoa käsiastianpesuaineen tyypillisestä koostumuksesta on eurooppalaisella Cleanright-sivustolla: Cleanright: Tuotteiden koostumus ...

Pyykinpesun materiaalit(Sivu)
inpesun kemiasta ja pyykinpesuaineen ainesosien toiminnasta562 KB, päivitetty 5.2.2015 kalvot, diat, opetusmateriaali, kemia, kotitalous Lue m...

Säilytä kosmetiikkaa oikein(Sivu)
a saippualla tai miedolla pesuaineella. Anna niiden kuivua kunnolla. Muista, että kosmetiikka on henkilökohtaista - älä anna toisten käyttää h...

Desinfiointi(Sivu)
iaineiden ammattikäyttöön Pesuaineteollisuuden eurooppalainen järjestö A.I.S.E. on julkaissut oppaan Kestävän kehityksen vinkkejä desinfiointi...

Lajittele vaatteet, poista ensin tahrat (Sivu)
nsuut nestemäisellä pyykinpesuaineella ennen pesua ja poista tahrat. Eri tahrat vaativat erilaiset tahranpoistoaineet ja -menetelmät. Ei ole y...

Kommentti Tukesin tiedotteeseen 10.12.2012: Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla(Uutinen)
tys ry on kosmetiikka- ja pesuainealan suomalainen etujärjestö, joka edustaa sekä alan kotimaisia valmistajia että maahantuojia...

Teknokemian alan myynti kasvoi alkuvuonna(Uutinen)
ja puhdistusaineet, astianpesuaineet sekä kodin puhdistus- ja hoitoaineet.Laitosten ja teollisuuden pesu- ja puhdistusaineiden myynti l...

Teknokemian ala palannut kasvu-uralle(Uutinen)
ja puhdistusaineet, astianpesuaineet sekä kodin puhdistus- ja hoitoaineet.Laitosten ja teollisuuden pesu- ja puhdistusaineiden myynnin...

Päivitetyt oppimateriaalit nyt saatavilla(Uutinen)
link-text"id="page_1_779">Pesuaineiden puheenaiheita...

Laaja yhteistyö, riittävät resurssit ja vastuullinen toiminta kemikaaliturvallisuuden ytimessä(Uutinen)
teollisuuden yrityksistä. Pesuaineteollisuuden ohjelma Charter edistää alan yritysten kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Verkkopalvelu...

Uusi verkkosivusto ja Twitter-sivu avattu(Uutinen)
link-text"id="page_1_792">pesuainesanastot sekä tietoa siitä, miten erilaiset tuotteet toimivat...

Teknokemian vuoden 2015 tilastot julkaistu(Uutinen)
kokoamat kosmetiikka- ja pesuainetilastot on julkaistu. Vuonna 2015 teknokemian tuotteiden kokonaismyynti laski 3 % kokonaismarkkinoiden olle...

Seuraa Teknokemian Yhdistystä myös sosiaalisessa mediassa(Uutinen)
kohtaisia kosmetiikka- ja pesuaineasioihin liittyviä asioita kuten artikkeleita ja kannanottoja.  Twitteristä löydät...

Ammattipuhtaus- ja hygieniateollisuudella tärkeä rooli koronaviruksen leviämisen torjunnassa(Uutinen)
a>Oy Christeyns Nordic Ab...

Kodin puhtautta ja hygieniaa käsittelevä Cleanright.eu -verkkosivusto nyt myös suomeksi(Uutinen)
ietoa kodin puhdistus- ja pesuaineista, ml. desinfiointiaineista. Sivuston pääteemat ovat:• Puhtaus ja hygienia: tie...

Kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat palaamassa pandemiaa edeltävälle tasolle (Uutinen)
siivitti kodin ja ammattipesuaineiden kokonaismyynnin voimakkaaseen kasvuun. Myös kosmetiikan henkilökohtaisten hygieniavalmisteiden kysyntä...

Pesuemäkset(Sanastosana)
esuemäkset Pesuemäksien tehtävä pyykinpesuaineissa on säädellä pesuliuoksen pH-arvoa ja nostaa sen emäksisyyttä siten, että tensidien toiminta...

Entsyymit(Sanastosana)
Tästä syystä entsyymejä tarvitaan pesuaineissa vain hyvin pieniä määriä. Entsyymien teho mahdollistaa alhaisemman pesulämpötilan käytön. Ent...

Harmaantumisen estäjät (CMC)(Sanastosana)
Harmaantumisen estäjät (CMC) Eräät pyykinpesuaineen ainesosat ehkäisevät tekstiilien harmaantumista estämällä irronnutta likaa laskeutumasta t...

Väriensuoja-aineet(Sanastosana)
inyylipyrrolidonia (PVP) voi olla kirjopyykinpesuaineissa. Sen tehtävänä on ehkäistä pesussa tekstiileistä irronnutta väriä laskeutumasta taka...

Natriumlauryylisulfaatti (SLS, Sodium lauryl sulfate)(Sanastosana)
t kuitenkin niin alhaisia, ettei ärsytystä aiheudu. SLS on EU-vaatimusten (EY:n pesuaineasetus 648/2004/EY) mukaisesti biohajoava...

Sitraatti(Sanastosana)
a eli sitraatti on yleistynyt pyykinpesuaineiden vedenpehmentäjänä. Se on lyhytketjuinen karboksyylihappo...

Pesuaineiden varoitusmerkinnät muuttuvat(Uutinen)
Pesu- ja puhdistusaineiden luokitusten, merkintöjen ja pakkausten tulee olla CLP-asetuksen (1272/2008/EY) *) mukaisia 1.6.2015 alkaen...