Hakutulokset

Laaja yhteistyö, riittävät resurssit ja vastuullinen toiminta kemikaaliturvallisuuden ytimessä(Uutinen)
en käyttö on turvallista. Kemikaalien turvallisen käytön varmistamisessa ja kehittämisessä olennaista on sujuva yhteistyö, riittävät resurssit...

Pesuainelainsäädäntö(Sivu)
neita koskee EU:n yleinen kemikaalilainsäädäntö sekä pesuaineille erikseen säädetty pesuaineasetus. Näiden EU-asetusten lisäksi pesuainevalmis...

Ajankohtaista käsihuuhteiden valmistuksen turvallisuudesta (Uutinen)
uu helposti syttyvän kemikaalin edellyttämällä tavalla ja siihen soveltuvissa tiloissa.Kemikaali-ilmoitus: Käsihuuhteiden...

Kesäkuussa 2017 kemikaalien merkinnät oltava CLP-asetuksen mukaisia (Uutinen)
Kesäkuun alusta 2015 lähtien pesu- ja puhdistusaineet sekä aerosolit, kuten hiuskiinteet, on pitänyt luokitella, pakata ja merkit...

Kommentti Tukesin tiedotteeseen 10.12.2012: Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla(Uutinen)
a. Suositus perustuu EU:n kemikaaliviraston (ECHA) alaisen komitean (RAC) arvioon PHMB:n vaaraominaisuuksista. PHMB on biosiditehoaine, jok...

Pesuaineiden varoitusmerkinnät muuttuvat(Uutinen)
asti.Hyvää tietoa kemikaalilainsäädännöstä on saatavilla...

Pakkausmerkinnät(Sivu)
tiedote (KTT) koskee vain kemikaalilain alaisia tuotteita ja kosmetiikka on kemikaalilain ulkopuolella. Ktt ei ole käytössä kosmetiikkasäännök...

Riskin ja vaaran ero(Sivu)
intarhan kävijöille riski.Kemikaalien riskit ja vaarat Kemikaalien vaaroista keskustellaan paljon ja yksittäisistä ainesosista on saatavilla p...

SUMI-kortit(Sivu)
sätietoja: A.I.S.E. DUCC (kemikaalien jatkokäyttäjien koordinointiryhmä) on julkaissut SUMI-kortteja selventävän asiakirjan. Tietoa kemikaal...

Ympäristövaikutukset(Sivu)
aaka-aineita, koskee EY:n kemikaaliasetus REACH. Lisäksi pesuaineita säätelee EU:n pesuaineasetus. Lain mukaan kemiallisten aineiden on oltava...

Fosfaattien käyttö kotitalouksien pyykinpesuaineissa loppuu(Uutinen)
www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Teollisuus--ja-kuluttajakemikaalit/Pesuaineet/" target="_blank" class="al...

Kommentti Tukesin tiedotteeseen 3.1.2014: Tietoa ja harkintaa tarvitaan käytettäessä desinfiointiaineita julkisissa tiloissa(Uutinen)
iedotti ”Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa julkisten tilojen desinfiointiaineiden käytöstä vastaavia henkilöitä varmistamaan...

Pesuaineiden varoitusmerkinnät muuttuvat vuoden 2017 kesäkuuhun mennessä(Uutinen)
jien on helpompi ymmärtää kemikaalien varoitusmerkintöjä muuallakin kuin Euroopassa.Uudet varoitusmerkinnätKulutt...

Seminaari Ammattipuhtaus- ja -hygieniasektori osa julkista hyvinvointiamme(Uutinen)
ikuttavaa tuoretta tietoa kemikaalilainsäädännöstä sekä ajankohtaisen tietopaketin uuden hankintalain mukanaan tuomista muutoksista.Puh...

Käyttöturvallisuustiedote- ja SUMI-koulutus 25.10.2016(Uutinen)
H-asetuksen myötä syntyvä kemikaaliturvallisuustieto - miten tieto saadaan kemikaalien käyttäjille?Sari Karjomaa, toimitusjohtaja, Teknoke...

Yhteystiedot(Sivu)
itusjohtaja Sari Karjomaa Kemikaalilainsäädäntö, kemikaalistrategia, hallinto Puh. 050 342 9934   eevamari verkkovaraani Asiantuntija Eeva-Mar...

Kosmetiikan turvallisuus ja lainsäädäntö(Sivu)
äädellään puolestaan EU:n kemikaaliasetuksella REACH:lla (1907/2006/EY). Lue myös Kemia-lehden 1/14 artikkeli: Tuotteiden turvallisuus on kosm...

Biosidilainsäädäntö(Sivu)
aisten sivuilta: Euroopan kemikaalivirasto ECHA:n biosidi-info Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Kodin pesuaineet Kodin pesuainee...

Ympäristö ja kosmetiikka(Sivu)
ikutuksia säädellään EY:n kemikaaliasetuksella REACH:lla (1907/2006) ja raaka-aineiden ympäristövaikutukset arvioidaan ympäristöriskinarvioinn...

Tietoa kosmetiikan PHMB-säilöntäaineesta(Uutinen)
en turvallisuudesta, vaan kemikaalilainsäädännön mukaiseen luokitus- ja merkintäasetukseen (CLP) ja kuinka sitä sovelletaan kosmetiikkaan.&nbs...

Teknokemian Yhdistys 75 vuotta: Teknokemia – kiinteä osa ihmisten arkea ja juhlaa(Uutinen)
sekä puhdistusaineet, autokemikaalit, käsihuuhteet ja monet muut valmisteet. Teknokemian tuotteet ovat kemiallisia kuluttaja- ja ammattilaisva...

Väärennetty kosmetiikka voi olla terveysriski – näin tunnistat väärennökset(Uutinen)
ys ry ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttavat, että kosmetiikan tuoteväärennökset voivat aiheuttaa ongelmia käyttäjien terve...

Teknokemian Yhdistys mukana kampanjoimassa turvallisen verkko-ostamisen puolesta(Uutinen)
rvikkeiden, lääkkeiden ja kemikaalien sisältämille aineille. Kun kuluttaja ostaa tuotteita itse suoraan EU:n ulkopuolelta, nämä vaatimukset ei...

Työturvallisuuskeskuksen uusi opas Työsuojelu hiusalalla(Uutinen)
Työturvallisuuskeskus on julkaissut uuden oppaan Työsuojelu hiusalalla. Oppaan tarkoituksena on edistää hiusalalla toimivien työntekijöide...

Astianpesuaineet(Sivu)
utkin pesuaineet ja kodin kemikaalit, tulee säilyttää poissa lasten ulottuvilta. Pakkauksen ohjeiden mukaan käytettynä ja oikein säilytettynä ...

Pyykinpesuaineen pakkausmerkinnät(Sivu)
nepitoisissa pesuaineissa kemikaalilainsäädännön vaatimat varoitusmerkit annosteluohjeet koostumustiedot eli tiedot tuotteen ainesosista Lisäk...

Pesuaineiden pakkausmerkinnät(Sivu)
272/2008/EY) (EY:n asetus kemikaalien luokituksista, merkinnöistä ja pakkauksista) Pesuaineiden pakkausmerkinnät...

Kotimaan myyntitilastot(Sivu)
ttajien käsihuuhteet, autokemikaalit) 28 13,3 Yhteensä 506 2,7 Tuoteryhmä  milj. €  2019/2018  2019/2018  Kosmetiikka ja henkilökohtaisen hygi...

Pidä pesuaineet poissa lasten ulottuvilta(Sivu)
män vuoksi on syytä pitää kemikaalit, ml. pesu- ja puhdistusaineet, aina lasten ulottumattomissa. Eurooppalainen pesuainejärjestö A.I.S.E. ohj...

Käsihuuhteiden tehokkuus(Sivu)
en annosteluautomaatteja, kemikaaliturvallisuuden vuoksi automaattiin tulee laittaa aina saman valmistajan tuotetta, jotta tuotteen merkinnät ...

Kosmetiikka- ja pesuainemarkkinat jatkavat tasaista kasvuaan (Uutinen)
d>Teollisuuspesuaineet ja kemikaalit17,21,2Henkilökohtaiset hygieniavalmisteet9,8...

Teknokemian alan kokonaismarkkinoiden kasvu hidastui(Uutinen)
eollisuuden pesuaineet ja kemikaalit sekä henkilökohtaisen hygienian tuotteet. Sektorin kokonaismyynnin arvo oli 72,5 miljoonaa euroa.L...

Kosmetiikka-asetuksen siirtymäaika päättyy: Yhteinen kosmetiikkalainsäädäntö koko Eurooppaan(Uutinen)
valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle sekä Tullille...

Silmäripsien kestovärjääminen ammattikäytössä sallittua myös jatkossa(Uutinen)
http://tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/teollisuus_kuluttaja/Ripsien_kestovarjays.pdf" target="_blank" class="aloha-link-text">Tukesin inf...

Kosmetiikka- ja pesuainemarkkinat vakaat(Uutinen)
t teollisuuspesuaineet ja kemikaalit 8 % kasvulla. Myös laitosten astianpesuaineiden myynnin kasvu 5 % vaikutti kokonaismarkkinoiden kehitykse...

EU:n kosmetiikkalainsäädännön sisältö ja vaatimukset: Teknokemian Yhdistyksen ja Tukesin koulutus alan toimijoille 4.10.2016(Uutinen)
steriön, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja Teknokemian Yhdistyksen kosmetiikkalainsäädännön asiantuntijoilta, mitä vaatimuksia EU:...

PHMB on turvallinen kosmetiikan säilöntäaine(Uutinen)
/Ajankohtaista/Tiedotteet/Kemikaalituotevalvonta/PHMB-ei-toistaiseksi-ole-kielletty-kosmeettisten-valmisteiden-sailontaaineena/" class="aloha-...

Keep caps from kids -kampanja ohjeistaa nestemäisten pyykinpesukapseleiden turvallista käyttöä(Uutinen)
män vuoksi on syytä pitää kemikaalit, ml. pesu- ja puhdistusaineet, aina lasten ulottumattomissa.Kaikkien pesu- ja puhdis...

Desinfiointiaineiden kova kysyntä siivitti kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat kasvuun vuonna 2020(Uutinen)
ttajien käsihuuhteet, autokemikaalit) 28 13,3 Yhteensä 506 2,7 ...

Kosmetiikka- ja hygieniamarkkinat palaamassa pandemiaa edeltävälle tasolle (Uutinen)
onetiskiaineiden ja pesulakemikaalien tarpeen kasvuun. Lisäksi tiettyjen tuotteiden kysynnän, esimerkiksi käsihuuhteiden, odotetaan jäävän kor...

Mikromuovit (Microplastics)(Sanastosana)
käyttö kosmetiikassa on vähentynyt 97,6 %:a. Euroopan kemikaalivirasti ECHA laatii parhaillaan rajoitusta tarkoituksella tuotteisiin lisätyill...